Επικοινωνία
Διεύθυνση: ΜΥΣΤΑΚΑΣ ΣΑΠΕΣ, 69300 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2532041242
Κινητό: Μουσταφά: 6974824281, Χαλήτ: 6936351901
Fax: 2532041242
E-mail: info@alumak.gr